निर्वाचन २०७९ | प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा

निर्वाचन २०७९ | प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा

नेपाल लाइभको मुख्य साइटमा जानुहोस्

सुदूरपश्चिम प्रदेश को प्रदेशसभा मत परिणाम

मतगणना जारी
बाजुरा क्षेत्र १ (क) विस्तृत जानकारी
मतगणना जारी
बाजुरा क्षेत्र १ (ख) विस्तृत जानकारी
मतगणना सम्पन्न
अछाम क्षेत्र २ (ख) विस्तृत जानकारी
मतगणना सम्पन्न
कैलाली क्षेत्र ४ (ख) विस्तृत जानकारी
मतगणना सम्पन्न
कैलाली क्षेत्र ५ (क) विस्तृत जानकारी
मतगणना सम्पन्न
कञ्चनपुर क्षेत्र १ (ख) विस्तृत जानकारी
मतगणना सम्पन्न
कञ्चनपुर क्षेत्र २ (ख) विस्तृत जानकारी
मतगणना सम्पन्न
कञ्चनपुर क्षेत्र ३ (क) विस्तृत जानकारी
मतगणना सम्पन्न
डोटी क्षेत्र १ (क) विस्तृत जानकारी
मतगणना सम्पन्न
डोटी क्षेत्र १ (ख) विस्तृत जानकारी
उम्मेदवार
जम्मा मत
मतगणना सम्पन्न
डडेलधुरा क्षेत्र १ (क) विस्तृत जानकारी
मतगणना सम्पन्न
बझाङ क्षेत्र १ (क) विस्तृत जानकारी
मतगणना सम्पन्न
बैतडी क्षेत्र १ (ख) विस्तृत जानकारी
मतगणना सम्पन्न
दार्चुला क्षेत्र १ (क) विस्तृत जानकारी
मतगणना सम्पन्न
दार्चुला क्षेत्र १ (ख) विस्तृत जानकारी

सुदूरपश्चिम प्रदेश को प्रतिनिधिसभा मत परिणाम

मतगणना सम्पन्न
कैलाली क्षेत्र ५ विस्तृत जानकारी
मतगणना सम्पन्न
कञ्चनपुर क्षेत्र १ विस्तृत जानकारी
मतगणना सम्पन्न
कञ्चनपुर क्षेत्र २ विस्तृत जानकारी
मतगणना सम्पन्न
कञ्चनपुर क्षेत्र ३ विस्तृत जानकारी