निर्वाचन २०७९ | प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा

निर्वाचन २०७९ | प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा

नेपाल लाइभको मुख्य साइटमा जानुहोस्

कर्णाली प्रदेश को प्रदेशसभा मत परिणाम

मतगणना सम्पन्न
डोल्पा क्षेत्र १ (क) विस्तृत जानकारी
मतगणना सम्पन्न
डोल्पा क्षेत्र १ (ख) विस्तृत जानकारी
मतगणना सम्पन्न
रुकुम (पश्चिम) क्षेत्र १ (क) विस्तृत जानकारी
मतगणना सम्पन्न
रुकुम (पश्चिम) क्षेत्र १ (ख) विस्तृत जानकारी
मतगणना सम्पन्न
सल्यान क्षेत्र १ (क) विस्तृत जानकारी
मतगणना जारी
सल्यान क्षेत्र १ (ख) विस्तृत जानकारी
मतगणना सम्पन्न
सुर्खेत क्षेत्र २ (ख) विस्तृत जानकारी
मतगणना सम्पन्न
जाजरकोट क्षेत्र १ (क) विस्तृत जानकारी
मतगणना सम्पन्न
जाजरकोट क्षेत्र १ (ख) विस्तृत जानकारी
मतगणना सम्पन्न
जुम्ला क्षेत्र १ (क) विस्तृत जानकारी
मतगणना सम्पन्न
जुम्ला क्षेत्र १ (ख) विस्तृत जानकारी
मतगणना सम्पन्न
कालिकोट क्षेत्र १ (क) विस्तृत जानकारी
मतगणना सम्पन्न
मुगु क्षेत्र १ (क) विस्तृत जानकारी
मतगणना सम्पन्न
हुम्ला क्षेत्र १ (क) विस्तृत जानकारी
मतगणना सम्पन्न
हुम्ला क्षेत्र १ (ख) विस्तृत जानकारी

कर्णाली प्रदेश को प्रतिनिधिसभा मत परिणाम

मतगणना सम्पन्न
रुकुम (पश्चिम) क्षेत्र १ विस्तृत जानकारी
मतगणना सम्पन्न
हुम्ला क्षेत्र १ विस्तृत जानकारी