निर्वाचन २०७९ | प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा

निर्वाचन २०७९ | प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा

नेपाल लाइभको मुख्य साइटमा जानुहोस्

लुम्बिनी प्रदेश को प्रदेशसभा मत परिणाम

मतगणना सम्पन्न
नवलपरासी (पश्चिम) क्षेत्र २ (क) विस्तृत जानकारी
मतगणना सम्पन्न
नवलपरासी (पश्चिम) क्षेत्र २ (ख) विस्तृत जानकारी
मतगणना सम्पन्न
पाल्पा क्षेत्र १ (ख) विस्तृत जानकारी
मतगणना सम्पन्न
रुपन्देही क्षेत्र ४ (ख) विस्तृत जानकारी
मतगणना सम्पन्न
रुपन्देही क्षेत्र ५ (क) विस्तृत जानकारी
मतगणना सम्पन्न
प्यूठान क्षेत्र १ (क) विस्तृत जानकारी
मतगणना सम्पन्न
प्यूठान क्षेत्र १ (ख) विस्तृत जानकारी
मतगणना सम्पन्न
रोल्पा क्षेत्र १ (क) विस्तृत जानकारी
मतगणना सम्पन्न
बर्दिया क्षेत्र १ (ख) विस्तृत जानकारी
मतगणना सम्पन्न
बर्दिया क्षेत्र २ (क) विस्तृत जानकारी
मतगणना सम्पन्न
रुकुम (पूर्व) क्षेत्र १ (क) विस्तृत जानकारी
मतगणना सम्पन्न
रुकुम (पूर्व) क्षेत्र १ (ख) विस्तृत जानकारी

लुम्बिनी प्रदेश को प्रतिनिधिसभा मत परिणाम

मतगणना सम्पन्न
नवलपरासी (पश्चिम) क्षेत्र १ विस्तृत जानकारी
मतगणना सम्पन्न
कपिलवस्तु क्षेत्र ३ विस्तृत जानकारी
मतगणना सम्पन्न
रोल्पा क्षेत्र १ विस्तृत जानकारी
मतगणना सम्पन्न
दाङ क्षेत्र १ विस्तृत जानकारी
उम्मेदवार
जम्मा मत
नेकपा एमाले