निर्वाचन २०७९ | प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा

निर्वाचन २०७९ | प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा

नेपाल लाइभको मुख्य साइटमा जानुहोस्

गण्डकी प्रदेश को प्रदेशसभा मत परिणाम

मतगणना सम्पन्न
नवलपरासी (पूर्व) क्षेत्र १ (क) विस्तृत जानकारी
मतगणना सम्पन्न
नवलपरासी (पूर्व) क्षेत्र १ (ख) विस्तृत जानकारी
मतगणना सम्पन्न
नवलपरासी (पूर्व) क्षेत्र २ (क) विस्तृत जानकारी
मतगणना सम्पन्न
लमजुङ क्षेत्र १ (क) विस्तृत जानकारी
मतगणना सम्पन्न
कास्की क्षेत्र १ (क) विस्तृत जानकारी
मतगणना सम्पन्न
कास्की क्षेत्र ३ (ख) विस्तृत जानकारी
मतगणना सम्पन्न
मनाङ क्षेत्र १ (क) विस्तृत जानकारी
मतगणना सम्पन्न
मुस्ताङ क्षेत्र १ (ख) विस्तृत जानकारी
मतगणना सम्पन्न
म्याग्दी क्षेत्र १ (क) विस्तृत जानकारी
मतगणना सम्पन्न
बागलुङ क्षेत्र १ (ख) विस्तृत जानकारी

गण्डकी प्रदेश को प्रतिनिधिसभा मत परिणाम

मतगणना सम्पन्न
नवलपरासी (पूर्व) क्षेत्र १ विस्तृत जानकारी
मतगणना सम्पन्न
मनाङ क्षेत्र १ विस्तृत जानकारी
मतगणना सम्पन्न
मुस्ताङ क्षेत्र १ विस्तृत जानकारी