निर्वाचन २०७९ | प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा

निर्वाचन २०७९ | प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा

नेपाल लाइभको मुख्य साइटमा जानुहोस्

बागमती प्रदेश को प्रदेशसभा मत परिणाम

मतगणना सम्पन्न
सिन्धुपाल्चोक क्षेत्र १ (क) विस्तृत जानकारी
मतगणना सम्पन्न
सिन्धुपाल्चोक क्षेत्र २ (क) विस्तृत जानकारी
मतगणना सम्पन्न
काभ्रेपलाञ्चोक क्षेत्र १ (क) विस्तृत जानकारी
मतगणना सम्पन्न
काभ्रेपलाञ्चोक क्षेत्र १ (ख) विस्तृत जानकारी
मतगणना सम्पन्न
काभ्रेपलाञ्चोक क्षेत्र २ (क) विस्तृत जानकारी
मतगणना सम्पन्न
काभ्रेपलाञ्चोक क्षेत्र २ (ख) विस्तृत जानकारी
मतगणना सम्पन्न
काठमाडौं क्षेत्र १ (क) विस्तृत जानकारी
मतगणना सम्पन्न
काठमाडौं क्षेत्र २ (ख) विस्तृत जानकारी
मतगणना सम्पन्न
काठमाडौं क्षेत्र ३ (ख) विस्तृत जानकारी
मतगणना सम्पन्न
काठमाडौं क्षेत्र ४ (ख) विस्तृत जानकारी
मतगणना सम्पन्न
काठमाडौं क्षेत्र ८ (ख) विस्तृत जानकारी
मतगणना सम्पन्न
काठमाडौं क्षेत्र ९ (क) विस्तृत जानकारी
मतगणना सम्पन्न
काठमाडौं क्षेत्र १० (क) विस्तृत जानकारी
मतगणना सम्पन्न
ललितपुर क्षेत्र १ (क) विस्तृत जानकारी
मतगणना सम्पन्न
ललितपुर क्षेत्र २ (क) विस्तृत जानकारी
मतगणना सम्पन्न
भक्तपुर क्षेत्र २ (क) विस्तृत जानकारी
मतगणना सम्पन्न
चितवन क्षेत्र १ (क) विस्तृत जानकारी
मतगणना सम्पन्न
नुवाकोट क्षेत्र १ (क) विस्तृत जानकारी
मतगणना सम्पन्न
नुवाकोट क्षेत्र १ (ख) विस्तृत जानकारी

बागमती प्रदेश को प्रतिनिधिसभा मत परिणाम

मतगणना सम्पन्न
रामेछाप क्षेत्र १ विस्तृत जानकारी