निर्वाचन २०७९ | प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा

निर्वाचन २०७९ | प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा

नेपाल लाइभको मुख्य साइटमा जानुहोस्

प्रदेश १ को प्रदेशसभा मत परिणाम

मतगणना सम्पन्न
झापा क्षेत्र १ (क) विस्तृत जानकारी
मतगणना सम्पन्न
झापा क्षेत्र ५ (ख) विस्तृत जानकारी
मतगणना सम्पन्न
धनकुटा क्षेत्र १ (क) विस्तृत जानकारी
मतगणना सम्पन्न
खोटाङ क्षेत्र १ (क) विस्तृत जानकारी
मतगणना सम्पन्न
ओखलढुंगा क्षेत्र १ (क) विस्तृत जानकारी

प्रदेश १ को प्रतिनिधिसभा मत परिणाम

मतगणना सम्पन्न
सुनसरी क्षेत्र २ विस्तृत जानकारी