निर्वाचन २०७९ | प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा

निर्वाचन २०७९ | प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा

नेपाल लाइभको मुख्य साइटमा जानुहोस्
धनुषा क्षेत्र ४ का अन्य उम्मेदवारहरू
लक्ष्मण दास तत्मा
पार्टी:
नेपाल जनता पार्टी Logo
नेपाल जनता पार्टी
उमेर: 40
लिङ्ग: पुरुष
निर्वाचन: प्रदेशसभा
निर्वाचन क्षेत्र: धनुषा - क्षेत्र ४ (क)

लक्ष्मण दास तत्मा

धनुषा क्षेत्र ४ का अन्य उम्मेदवारहरू