निर्वाचन २०७९ | प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा

निर्वाचन २०७९ | प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा

नेपाल लाइभको मुख्य साइटमा जानुहोस्
धनुषा क्षेत्र ४ का अन्य उम्मेदवारहरू
राम सागर चमार
पार्टी:
बहुजन एकता पार्टी नेपाल Logo
बहुजन एकता पार्टी नेपाल
उमेर: 52
लिङ्ग: पुरुष
निर्वाचन: प्रदेशसभा
निर्वाचन क्षेत्र: धनुषा - क्षेत्र ४ (क)

राम सागर चमार

धनुषा क्षेत्र ४ का अन्य उम्मेदवारहरू