निर्वाचन २०७९ | प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा

निर्वाचन २०७९ | प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा

नेपाल लाइभको मुख्य साइटमा जानुहोस्
धनुषा क्षेत्र ४ का अन्य उम्मेदवारहरू
श्रवण कुमार साह
पार्टी:
हाम्रो नेपाली पार्टी Logo
हाम्रो नेपाली पार्टी
उमेर: 36
लिङ्ग: पुरुष
निर्वाचन: प्रदेशसभा
निर्वाचन क्षेत्र: धनुषा - क्षेत्र ४ (क)

श्रवण कुमार साह

धनुषा क्षेत्र ४ का अन्य उम्मेदवारहरू