निर्वाचन २०७९ | प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा

निर्वाचन २०७९ | प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा

नेपाल लाइभको मुख्य साइटमा जानुहोस्
सिरहा क्षेत्र ४ का अन्य उम्मेदवारहरू
उदय नारायण यादव
पार्टी:
स्वतन्त्र Logo
स्वतन्त्र
उमेर: 44
लिङ्ग: पुरुष
निर्वाचन: प्रदेशसभा
निर्वाचन क्षेत्र: सिरहा - क्षेत्र ४ (ख)

उदय नारायण यादव

सिरहा क्षेत्र ४ का अन्य उम्मेदवारहरू