निर्वाचन २०७९ | प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा

निर्वाचन २०७९ | प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा

नेपाल लाइभको मुख्य साइटमा जानुहोस्
शारदा देवी चन्द
पार्टी:
स्वतन्त्र Logo
स्वतन्त्र
उमेर: 47
लिङ्ग: महिला
निर्वाचन: प्रतिनिधिसभा
निर्वाचन क्षेत्र: कञ्चनपुर - क्षेत्र ३

शारदा देवी चन्द