निर्वाचन २०७९ | प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा

निर्वाचन २०७९ | प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा

नेपाल लाइभको मुख्य साइटमा जानुहोस्
नवलपरासी (पश्चिम) क्षेत्र २ का अन्य उम्मेदवारहरू
चन्द्रिका देवी चौधरी
पार्टी:
नागरिक उन्मुक्ति पार्टी Logo
नागरिक उन्मुक्ति पार्टी
उमेर: 53
लिङ्ग: महिला
निर्वाचन: प्रतिनिधिसभा
निर्वाचन क्षेत्र: नवलपरासी (पश्चिम) - क्षेत्र २

चन्द्रिका देवी चौधरी

नवलपरासी (पश्चिम) क्षेत्र २ का अन्य उम्मेदवारहरू