निर्वाचन २०७९ | प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा

निर्वाचन २०७९ | प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा

नेपाल लाइभको मुख्य साइटमा जानुहोस्
नवलपरासी (पश्चिम) क्षेत्र १ का अन्य उम्मेदवारहरू
गुलाव प्रसाद चौधरी
पार्टी:
जनमत पार्टी (जपा) Logo
जनमत पार्टी (जपा)
उमेर: 51
लिङ्ग: पुरुष
निर्वाचन: प्रतिनिधिसभा
निर्वाचन क्षेत्र: नवलपरासी (पश्चिम) - क्षेत्र १

गुलाव प्रसाद चौधरी

नवलपरासी (पश्चिम) क्षेत्र १ का अन्य उम्मेदवारहरू