निर्वाचन २०७९ | प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा

निर्वाचन २०७९ | प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा

नेपाल लाइभको मुख्य साइटमा जानुहोस्
बाँके क्षेत्र २ का अन्य उम्मेदवारहरू
बाबु खाँ
पार्टी:
जनमत पार्टी (जपा) Logo
जनमत पार्टी (जपा)
उमेर: 61
लिङ्ग: पुरुष
निर्वाचन: प्रतिनिधिसभा
निर्वाचन क्षेत्र: बाँके - क्षेत्र २

बाबु खाँ

बाँके क्षेत्र २ का अन्य उम्मेदवारहरू