निर्वाचन २०७९ | प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा

निर्वाचन २०७९ | प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा

नेपाल लाइभको मुख्य साइटमा जानुहोस्
कास्की क्षेत्र ३ का अन्य उम्मेदवारहरू
कमल जङ्ग कुँवर
पार्टी:
स्वतन्त्र Logo
स्वतन्त्र
उमेर: 50
लिङ्ग: पुरुष
निर्वाचन: प्रतिनिधिसभा
निर्वाचन क्षेत्र: कास्की - क्षेत्र ३

कमल जङ्ग कुँवर

कास्की क्षेत्र ३ का अन्य उम्मेदवारहरू