निर्वाचन २०७९ | प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा

निर्वाचन २०७९ | प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा

नेपाल लाइभको मुख्य साइटमा जानुहोस्
कास्की क्षेत्र २ का अन्य उम्मेदवारहरू
ऋगेन्द्र गिरी
पार्टी:
स्वतन्त्र Logo
स्वतन्त्र
उमेर: 34
लिङ्ग: पुरुष
निर्वाचन: प्रतिनिधिसभा
निर्वाचन क्षेत्र: कास्की - क्षेत्र २

ऋगेन्द्र गिरी

कास्की क्षेत्र २ का अन्य उम्मेदवारहरू