निर्वाचन २०७९ | प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा

निर्वाचन २०७९ | प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा

नेपाल लाइभको मुख्य साइटमा जानुहोस्
हिरा बहादुर कटवाल
पार्टी:
हाम्रो नेपाली पार्टी Logo
हाम्रो नेपाली पार्टी
उमेर: 48
लिङ्ग: पुरुष
निर्वाचन: प्रदेशसभा
निर्वाचन क्षेत्र: ओखलढुंगा - क्षेत्र १ (ख)

हिरा बहादुर कटवाल