निर्वाचन २०७९ | प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा

निर्वाचन २०७९ | प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा

नेपाल लाइभको मुख्य साइटमा जानुहोस्
भक्तपुर क्षेत्र २ का अन्य उम्मेदवारहरू
उमेश श्रेष्‍ठ
पार्टी:
स्वतन्त्र Logo
स्वतन्त्र
उमेर: 44
लिङ्ग: पुरुष
निर्वाचन: प्रतिनिधिसभा
निर्वाचन क्षेत्र: भक्तपुर - क्षेत्र २

उमेश श्रेष्‍ठ

भक्तपुर क्षेत्र २ का अन्य उम्मेदवारहरू