निर्वाचन २०७९ | प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा

निर्वाचन २०७९ | प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा

नेपाल लाइभको मुख्य साइटमा जानुहोस्
काठमाडौं क्षेत्र २ का अन्य उम्मेदवारहरू
गणेश प्रसाद पुडासैनी
पार्टी:
जनमत पार्टी (जपा) Logo
जनमत पार्टी (जपा)
उमेर: 57
लिङ्ग: पुरुष
निर्वाचन: प्रतिनिधिसभा
निर्वाचन क्षेत्र: काठमाडौं - क्षेत्र २

गणेश प्रसाद पुडासैनी

काठमाडौं क्षेत्र २ का अन्य उम्मेदवारहरू