निर्वाचन २०७९ | प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा

निर्वाचन २०७९ | प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा

नेपाल लाइभको मुख्य साइटमा जानुहोस्
रामेछाप क्षेत्र १ का अन्य उम्मेदवारहरू
धरम बहादुर तामाङ
पार्टी:
नागरिक उन्मुक्ति पार्टी Logo
नागरिक उन्मुक्ति पार्टी
उमेर: 53
लिङ्ग: पुरुष
निर्वाचन: प्रतिनिधिसभा
निर्वाचन क्षेत्र: रामेछाप - क्षेत्र १

धरम बहादुर तामाङ

रामेछाप क्षेत्र १ का अन्य उम्मेदवारहरू