निर्वाचन २०७९ | प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा

निर्वाचन २०७९ | प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा

नेपाल लाइभको मुख्य साइटमा जानुहोस्
दोलखा क्षेत्र १ का अन्य उम्मेदवारहरू
टंक बहादुर खाती
पार्टी:
स्वतन्त्र Logo
स्वतन्त्र
उमेर: 33
लिङ्ग: पुरुष
निर्वाचन: प्रतिनिधिसभा
निर्वाचन क्षेत्र: दोलखा - क्षेत्र १

टंक बहादुर खाती

दोलखा क्षेत्र १ का अन्य उम्मेदवारहरू