निर्वाचन २०७९ | प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा

निर्वाचन २०७९ | प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा

नेपाल लाइभको मुख्य साइटमा जानुहोस्
दोलखा क्षेत्र १ का अन्य उम्मेदवारहरू
लोक  बहादुर खड्का
पार्टी:
नेपाली कांग्रेस बीपी Logo
नेपाली कांग्रेस बीपी
उमेर: 41
लिङ्ग: पुरुष
निर्वाचन: प्रतिनिधिसभा
निर्वाचन क्षेत्र: दोलखा - क्षेत्र १

लोक बहादुर खड्का

दोलखा क्षेत्र १ का अन्य उम्मेदवारहरू