निर्वाचन २०७९ | प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा

निर्वाचन २०७९ | प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा

नेपाल लाइभको मुख्य साइटमा जानुहोस्
बारा क्षेत्र ४ का अन्य उम्मेदवारहरू
इच्छा वहादुर वाग्ले
पार्टी:
स्वतन्त्र Logo
स्वतन्त्र
उमेर: 66
लिङ्ग: पुरुष
निर्वाचन: प्रतिनिधिसभा
निर्वाचन क्षेत्र: बारा - क्षेत्र ४

इच्छा वहादुर वाग्ले

बारा क्षेत्र ४ का अन्य उम्मेदवारहरू