निर्वाचन २०७९ | प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा

निर्वाचन २०७९ | प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा

नेपाल लाइभको मुख्य साइटमा जानुहोस्
रौतहट क्षेत्र ४ का अन्य उम्मेदवारहरू
भव नाथ शर्मा घिमिरे
पार्टी:
स्वतन्त्र Logo
स्वतन्त्र
उमेर: 76
लिङ्ग: पुरुष
निर्वाचन: प्रतिनिधिसभा
निर्वाचन क्षेत्र: रौतहट - क्षेत्र ४

भव नाथ शर्मा घिमिरे

रौतहट क्षेत्र ४ का अन्य उम्मेदवारहरू