निर्वाचन २०७९ | प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा

निर्वाचन २०७९ | प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा

नेपाल लाइभको मुख्य साइटमा जानुहोस्
सुनसरी क्षेत्र ३ का अन्य उम्मेदवारहरू
शोभा कुमारी मेहता
पार्टी:
स्वतन्त्र Logo
स्वतन्त्र
उमेर: 31
लिङ्ग: महिला
निर्वाचन: प्रदेशसभा
निर्वाचन क्षेत्र: सुनसरी - क्षेत्र ३ (ख)

शोभा कुमारी मेहता

सुनसरी क्षेत्र ३ का अन्य उम्मेदवारहरू