निर्वाचन २०७९ | प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा

निर्वाचन २०७९ | प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा

नेपाल लाइभको मुख्य साइटमा जानुहोस्
रौतहट क्षेत्र १ का अन्य उम्मेदवारहरू
राजेन्द्र प्रसाद साह
पार्टी:
जनमत पार्टी (जपा) Logo
जनमत पार्टी (जपा)
उमेर: 62
लिङ्ग: पुरुष
निर्वाचन: प्रतिनिधिसभा
निर्वाचन क्षेत्र: रौतहट - क्षेत्र १

राजेन्द्र प्रसाद साह

रौतहट क्षेत्र १ का अन्य उम्मेदवारहरू