निर्वाचन २०७९ | प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा

निर्वाचन २०७९ | प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा

नेपाल लाइभको मुख्य साइटमा जानुहोस्
सुनसरी क्षेत्र ३ का अन्य उम्मेदवारहरू
बेबी देवी ऋषिदेव
पार्टी:
नेपाल संघीय समाजवादी पार्टी Logo
नेपाल संघीय समाजवादी पार्टी
उमेर: 40
लिङ्ग: महिला
निर्वाचन: प्रदेशसभा
निर्वाचन क्षेत्र: सुनसरी - क्षेत्र ३ (ख)

बेबी देवी ऋषिदेव

सुनसरी क्षेत्र ३ का अन्य उम्मेदवारहरू