निर्वाचन २०७९ | प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा

निर्वाचन २०७९ | प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा

नेपाल लाइभको मुख्य साइटमा जानुहोस्
सुनसरी क्षेत्र ३ का अन्य उम्मेदवारहरू
मनोज कुमार विश्वास
पार्टी:
नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टी Logo
नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टी
उमेर: 56
लिङ्ग: पुरुष
निर्वाचन: प्रदेशसभा
निर्वाचन क्षेत्र: सुनसरी - क्षेत्र ३ (ख)

मनोज कुमार विश्वास

सुनसरी क्षेत्र ३ का अन्य उम्मेदवारहरू