निर्वाचन २०७९ | प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा

निर्वाचन २०७९ | प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा

नेपाल लाइभको मुख्य साइटमा जानुहोस्
धनुषा क्षेत्र ४ का अन्य उम्मेदवारहरू
देबेन्द्र कुमार पजियार
पार्टी:
स्वतन्त्र Logo
स्वतन्त्र
उमेर: 55
लिङ्ग: पुरुष
निर्वाचन: प्रतिनिधिसभा
निर्वाचन क्षेत्र: धनुषा - क्षेत्र ४

देबेन्द्र कुमार पजियार

धनुषा क्षेत्र ४ का अन्य उम्मेदवारहरू