निर्वाचन २०७९ | प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा

निर्वाचन २०७९ | प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा

नेपाल लाइभको मुख्य साइटमा जानुहोस्
धनुषा क्षेत्र ४ का अन्य उम्मेदवारहरू
कृष्ण चन्द्र प्रसाद साह
पार्टी:
नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टी Logo
नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टी
उमेर: 60
लिङ्ग: पुरुष
निर्वाचन: प्रतिनिधिसभा
निर्वाचन क्षेत्र: धनुषा - क्षेत्र ४

कृष्ण चन्द्र प्रसाद साह

धनुषा क्षेत्र ४ का अन्य उम्मेदवारहरू