निर्वाचन २०७९ | प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा

निर्वाचन २०७९ | प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा

नेपाल लाइभको मुख्य साइटमा जानुहोस्
सिरहा क्षेत्र ४ का अन्य उम्मेदवारहरू
राजेश कुमार यादब
पार्टी:
स्वतन्त्र Logo
स्वतन्त्र
उमेर: 33
लिङ्ग: पुरुष
निर्वाचन: प्रतिनिधिसभा
निर्वाचन क्षेत्र: सिरहा - क्षेत्र ४

राजेश कुमार यादब

सिरहा क्षेत्र ४ का अन्य उम्मेदवारहरू