निर्वाचन २०७९ | प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा

निर्वाचन २०७९ | प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा

नेपाल लाइभको मुख्य साइटमा जानुहोस्
सिरहा क्षेत्र २ का अन्य उम्मेदवारहरू
शिब राम यादव
पार्टी:
स्वतन्त्र Logo
स्वतन्त्र
उमेर: 46
लिङ्ग: पुरुष
निर्वाचन: प्रतिनिधिसभा
निर्वाचन क्षेत्र: सिरहा - क्षेत्र २

शिब राम यादव

सिरहा क्षेत्र २ का अन्य उम्मेदवारहरू