निर्वाचन २०७९ | प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा

निर्वाचन २०७९ | प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा

नेपाल लाइभको मुख्य साइटमा जानुहोस्
सप्तरी क्षेत्र १ का अन्य उम्मेदवारहरू
चन्द्रनारायण यादव
पार्टी:
स्वतन्त्र Logo
स्वतन्त्र
उमेर: 55
लिङ्ग: पुरुष
निर्वाचन: प्रतिनिधिसभा
निर्वाचन क्षेत्र: सप्तरी - क्षेत्र १

चन्द्रनारायण यादव

सप्तरी क्षेत्र १ का अन्य उम्मेदवारहरू