निर्वाचन २०७९ | प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा

निर्वाचन २०७९ | प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा

नेपाल लाइभको मुख्य साइटमा जानुहोस्
सप्तरी क्षेत्र १ का अन्य उम्मेदवारहरू
टिकालक्ष्‍मी चौधरी
पार्टी:
नागरिक उन्मुक्ति पार्टी Logo
नागरिक उन्मुक्ति पार्टी
उमेर: 38
लिङ्ग: महिला
निर्वाचन: प्रतिनिधिसभा
निर्वाचन क्षेत्र: सप्तरी - क्षेत्र १

टिकालक्ष्‍मी चौधरी

सप्तरी क्षेत्र १ का अन्य उम्मेदवारहरू