निर्वाचन २०७९ | प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा

निर्वाचन २०७९ | प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा

नेपाल लाइभको मुख्य साइटमा जानुहोस्
उदयपुर क्षेत्र १ का अन्य उम्मेदवारहरू
राम श्रेष्‍ठ चौधरी
पार्टी:
स्वतन्त्र Logo
स्वतन्त्र
उमेर: 47
लिङ्ग: पुरुष
निर्वाचन: प्रतिनिधिसभा
निर्वाचन क्षेत्र: उदयपुर - क्षेत्र १

राम श्रेष्‍ठ चौधरी

उदयपुर क्षेत्र १ का अन्य उम्मेदवारहरू