निर्वाचन २०७९ | प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा

निर्वाचन २०७९ | प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा

नेपाल लाइभको मुख्य साइटमा जानुहोस्
सुनसरी क्षेत्र ४ का अन्य उम्मेदवारहरू
बिद्यानन्द प्रसाद साह
पार्टी:
स्वतन्त्र Logo
स्वतन्त्र
उमेर: 41
लिङ्ग: पुरुष
निर्वाचन: प्रतिनिधिसभा
निर्वाचन क्षेत्र: सुनसरी - क्षेत्र ४

बिद्यानन्द प्रसाद साह

सुनसरी क्षेत्र ४ का अन्य उम्मेदवारहरू