निर्वाचन २०७९ | प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा

निर्वाचन २०७९ | प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा

नेपाल लाइभको मुख्य साइटमा जानुहोस्
सुनसरी क्षेत्र ४ का अन्य उम्मेदवारहरू
गोपाल नेपाल
पार्टी:
एकीकृत शक्ति नेपाल Logo
एकीकृत शक्ति नेपाल
उमेर: 46
लिङ्ग: पुरुष
निर्वाचन: प्रतिनिधिसभा
निर्वाचन क्षेत्र: सुनसरी - क्षेत्र ४

गोपाल नेपाल

सुनसरी क्षेत्र ४ का अन्य उम्मेदवारहरू