निर्वाचन २०७९ | प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा

निर्वाचन २०७९ | प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा

नेपाल लाइभको मुख्य साइटमा जानुहोस्
सुनसरी क्षेत्र ४ का अन्य उम्मेदवारहरू
डम्बर बहादुर घिमिरे
पार्टी:
नेपालका लागि नेपाली पार्टी Logo
नेपालका लागि नेपाली पार्टी
उमेर: 58
लिङ्ग: पुरुष
निर्वाचन: प्रतिनिधिसभा
निर्वाचन क्षेत्र: सुनसरी - क्षेत्र ४

डम्बर बहादुर घिमिरे

सुनसरी क्षेत्र ४ का अन्य उम्मेदवारहरू