निर्वाचन २०७९ | प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा

निर्वाचन २०७९ | प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा

नेपाल लाइभको मुख्य साइटमा जानुहोस्
सुनसरी क्षेत्र ३ का अन्य उम्मेदवारहरू
कुन्दन बहरदार
पार्टी:
पिछडावर्ग निषद दलित जनजाती पार्टी Logo
पिछडावर्ग निषद दलित जनजाती पार्टी
उमेर: 25
लिङ्ग: पुरुष
निर्वाचन: प्रतिनिधिसभा
निर्वाचन क्षेत्र: सुनसरी - क्षेत्र ३

कुन्दन बहरदार

सुनसरी क्षेत्र ३ का अन्य उम्मेदवारहरू