निर्वाचन २०७९ | प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा

निर्वाचन २०७९ | प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा

नेपाल लाइभको मुख्य साइटमा जानुहोस्
सुनसरी क्षेत्र ३ का अन्य उम्मेदवारहरू
यज्ञ बहादुर कटुवाल
पार्टी:
हाम्रो नेपाली पार्टी Logo
हाम्रो नेपाली पार्टी
उमेर: 43
लिङ्ग: पुरुष
निर्वाचन: प्रतिनिधिसभा
निर्वाचन क्षेत्र: सुनसरी - क्षेत्र ३

यज्ञ बहादुर कटुवाल

सुनसरी क्षेत्र ३ का अन्य उम्मेदवारहरू