निर्वाचन २०७९ | प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा

निर्वाचन २०७९ | प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा

नेपाल लाइभको मुख्य साइटमा जानुहोस्
सुनसरी क्षेत्र ३ का अन्य उम्मेदवारहरू
रामेश्वर थापा
पार्टी:
मौलिक जरोकिलो पार्टी Logo
मौलिक जरोकिलो पार्टी
उमेर: 56
लिङ्ग: पुरुष
निर्वाचन: प्रतिनिधिसभा
निर्वाचन क्षेत्र: सुनसरी - क्षेत्र ३

रामेश्वर थापा

सुनसरी क्षेत्र ३ का अन्य उम्मेदवारहरू