निर्वाचन २०७९ | प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा

निर्वाचन २०७९ | प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा

नेपाल लाइभको मुख्य साइटमा जानुहोस्
सुनसरी क्षेत्र १ का अन्य उम्मेदवारहरू
मनोज कुमार मेयाङ्गबो
पार्टी:
स्वतन्त्र Logo
स्वतन्त्र
उमेर: 58
लिङ्ग: पुरुष
निर्वाचन: प्रतिनिधिसभा
निर्वाचन क्षेत्र: सुनसरी - क्षेत्र १

मनोज कुमार मेयाङ्गबो

सुनसरी क्षेत्र १ का अन्य उम्मेदवारहरू