निर्वाचन २०७९ | प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा

निर्वाचन २०७९ | प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा

नेपाल लाइभको मुख्य साइटमा जानुहोस्
मोरङ क्षेत्र ५ का अन्य उम्मेदवारहरू
योगेन्द्र मण्डल
पार्टी:
स्वतन्त्र Logo
स्वतन्त्र
उमेर: 51
लिङ्ग: पुरुष
निर्वाचन: प्रतिनिधिसभा
निर्वाचन क्षेत्र: मोरङ - क्षेत्र ५

योगेन्द्र मण्डल

मोरङ क्षेत्र ५ का अन्य उम्मेदवारहरू