निर्वाचन २०७९ | प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा

निर्वाचन २०७९ | प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा

नेपाल लाइभको मुख्य साइटमा जानुहोस्
झापा क्षेत्र ४ का अन्य उम्मेदवारहरू
खुश्बु ओली
पार्टी:
स्वतन्त्र Logo
स्वतन्त्र
उमेर: 32
लिङ्ग: महिला
निर्वाचन: प्रतिनिधिसभा
निर्वाचन क्षेत्र: झापा - क्षेत्र ४

खुश्बु ओली

झापा क्षेत्र ४ का अन्य उम्मेदवारहरू