निर्वाचन २०७९ | प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा

निर्वाचन २०७९ | प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा

नेपाल लाइभको मुख्य साइटमा जानुहोस्
झापा क्षेत्र २ का अन्य उम्मेदवारहरू
भद्र प्रसाद नेपाल
पार्टी:
स्वतन्त्र Logo
स्वतन्त्र
उमेर: 46
लिङ्ग: पुरुष
निर्वाचन: प्रतिनिधिसभा
निर्वाचन क्षेत्र: झापा - क्षेत्र २

भद्र प्रसाद नेपाल

झापा क्षेत्र २ का अन्य उम्मेदवारहरू