निर्वाचन २०७९ | प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा

निर्वाचन २०७९ | प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा

नेपाल लाइभको मुख्य साइटमा जानुहोस्
राम प्रसाद रेग्मी
पार्टी:
हाम्रो नेपाली पार्टी Logo
हाम्रो नेपाली पार्टी
उमेर: 29
लिङ्ग: पुरुष
निर्वाचन: प्रदेशसभा
निर्वाचन क्षेत्र: कैलाली - क्षेत्र ३ (क)

राम प्रसाद रेग्मी