निर्वाचन २०७९ | प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा

निर्वाचन २०७९ | प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा

नेपाल लाइभको मुख्य साइटमा जानुहोस्
नवलपरासी (पश्चिम) क्षेत्र १ का अन्य उम्मेदवारहरू
तिल बहादुर पुन
पार्टी:
स्वतन्त्र Logo
स्वतन्त्र
उमेर: 49
लिङ्ग: पुरुष
निर्वाचन: प्रदेशसभा
निर्वाचन क्षेत्र: नवलपरासी (पश्चिम) - क्षेत्र १ (क)

तिल बहादुर पुन

नवलपरासी (पश्चिम) क्षेत्र १ का अन्य उम्मेदवारहरू