निर्वाचन २०७९ | प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा

निर्वाचन २०७९ | प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा

नेपाल लाइभको मुख्य साइटमा जानुहोस्
कपिलवस्तु क्षेत्र ३ का अन्य उम्मेदवारहरू
बीरेन्द्र कुमार कानोडिया
पार्टी:
नेपाली कांग्रेस Logo
नेपाली कांग्रेस
उमेर: 63
लिङ्ग: पुरुष
निर्वाचन: प्रदेशसभा
निर्वाचन क्षेत्र: कपिलवस्तु - क्षेत्र ३ (ख)

बीरेन्द्र कुमार कानोडिया

कपिलवस्तु क्षेत्र ३ का अन्य उम्मेदवारहरू