निर्वाचन २०७९ | प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा

निर्वाचन २०७९ | प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा

नेपाल लाइभको मुख्य साइटमा जानुहोस्
मनाङ क्षेत्र १ का अन्य उम्मेदवारहरू
राजिव गुरुङ
पार्टी:
स्वतन्त्र Logo
स्वतन्त्र
उमेर: 53
लिङ्ग: पुरुष
निर्वाचन: प्रदेशसभा
निर्वाचन क्षेत्र: मनाङ - क्षेत्र १ (ख)

राजिव गुरुङ

मनाङ क्षेत्र १ का अन्य उम्मेदवारहरू