निर्वाचन २०७९ | प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा

निर्वाचन २०७९ | प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा

नेपाल लाइभको मुख्य साइटमा जानुहोस्
दोलखा क्षेत्र १ का अन्य उम्मेदवारहरू
भिमसेन बजगाई
पार्टी:
नेपाल आमा पार्टी Logo
नेपाल आमा पार्टी
उमेर: 32
लिङ्ग: पुरुष
निर्वाचन: प्रदेशसभा
निर्वाचन क्षेत्र: दोलखा - क्षेत्र १ (क)

भिमसेन बजगाई

दोलखा क्षेत्र १ का अन्य उम्मेदवारहरू